Routebeschrijving

Per Auto

Vanuit het midden, oosten en noorden van ons land
; Via 's-Hertogenbosch, volg de A2/E25 richting Eindhoven. Volg bij Eindhoven de Randweg N2. Verlaat de snelweg bij afrit 32 Veldhoven Zuid. Ga onderaan de afrit rechtsaf de Kempenbaan op. De weg volgen naar Steensel. In Steensel vindt u onze zaak aan de linkerzijde van de doorgaande weg.

Vanuit het westen van ons land; Via Breda/Tilburg, volg de A58/E312 richting Eindhoven. Volg bij Eindhoven de Randweg N2. Verlaat de snelweg bij afrit 32 Veldhoven Zuid. Ga onderaan de afrit rechtsaf de Kempenbaan op. De weg volgen naar Steensel. In Steensel vindt u onze zaak aan de linkerzijde van de doorgaande weg.

Vanuit het zuiden van ons land; Via Maastricht/Venlo, volg de A2/E25 richting Amsterdam. Volg bij Eindhoven de A67/E34 richting Eersel/Antwerpen. Verlaat de snelweg bij afrit 30 Eersel. Ga onderaan de afrit links naar Eersel. Ga bij de rotonde driekwart rond, richting Steensel. In Steensel vindt u onze zaak aan de rechterzijde van de doorgaande weg.

Vanuit Belgie; Via Antwerpen/Turnhout, volg de A67/E34 richting Eindhoven. Verlaat de snelweg bij afrit 30 Eersel. Ga onderaan de afrit rechts naar Eersel. Ga bij de rotonde driekwart rond, richting Steensel.In Steensel vindt u onze zaak aan de rechterzijde van de doorgaande weg.

Per Openbaar Vervoer

Via Eindhoven Centraal Station, neem buslijn 319 of 19. Verlaat de bus in Steensel bij halte Eindhovenseweg, dit is recht tegenover onze zaak.

Goede reis en tot ziens in Hotel Steensel

 

Travel directions
By car

From the middle, east and north of our country; Via 's-Hertogenbosch, follow the A2 / E25 direction Eindhoven. At Eindhoven follow the Randweg N2. Leave the motorway at exit 32 Veldhoven Zuid. At the end of the exit, turn right onto Kempenbaan. Follow the road to Steensel. In Steensel you will find our business on the left side of the main road.

From the west of our country; Via Breda / Tilburg, follow the A58 / E312 direction Eindhoven. At Eindhoven follow the Randweg N2. Leave the motorway at exit 32 Veldhoven Zuid. At the end of the exit, turn right onto Kempenbaan. Follow the road to Steensel. In Steensel you will find our business on the left side of the main road.

From the south of our country; Via Maastricht / Venlo, follow the A2 / E25 direction Amsterdam. At Eindhoven follow the A67 / E34 towards Eersel / Antwerp. Leave the motorway at exit 30 Eersel. At the bottom of the exit go left to Eersel. At the roundabout, go around three-quarters, in the direction of Steensel. In Steensel you will find our business on the right side of the main road.

From Belgium; Via Antwerp / Turnhout, follow the A67 / E34 direction Eindhoven. Leave the motorway at exit 30 Eersel. Go right at the bottom of the exit to Eersel. At the roundabout, go around three-quarters, in the direction of Steensel. In Steensel you will find our shop on the right-hand side of the main road.

By Public Transport

Via Eindhoven Central Station, take bus number 319 or 19. Leave the bus in Steensel at stop Eindhovenseweg, this is right in front of our store.

Good trip and see you at Hotel Steensel